Uudiste arhiiv
Kodanike ettevalmistamine EL-ga liitumisega kaasnevatest uutest õigustest ja kohustustest peab tõhustuma
Eesti Euroopa Liikumine on seisukohal, et praegune kodanikuõpetuse programm nii põhikooli, kutseõppeastuste, täiendõppe kui vabahariduse tasemel ei anna täielikku ja objektiivset teavet meie kodanikele kui tulevastele EL kodanikele uue staatusega kaasnevatest uutest õigustest ja kohustustest. Seoses sellega korraldab Eesti Euroopa Liikumine sel sügisel Phare EIDHR programmi toel ja koostöös Inimõiguste Instituudiga kaks ekspert ümarlauda. Ümarlaudade oodatav tulemus on põhimõtted, mille alusel saab täiendada olemasolevat riiklikku kodanikuõpetuse õppekava ning täiendkoolituse ja vabahariduslikke õppekavasid
Õppevara – Euroopa Liit, tema tänased ja tulevased kodanikud Õppevara väärtus seisneb Euroopa Liidu elu korraldamise ja elanikkonna huvide kaitse tutvustamises. Õppevara eesmärk on kaasa aidata kaasaegse ja inimestele mõistetava kodanikuhariduse kujundamisele, pakkuda välja konkreetsed ettepanekud EL temaatika mitmekülgseks käsitlemiseks. Õppevaras käsitletakse El-ga seotud teemasid: 1. EL ajalooline tähtsus 2. EL arengus 3. EL institutsioonid 4. EL õigusruum 5. EL ja inimõigused (s.h. kodanikuõigused) 6. EL tulevik 7. Ühistegevus ja kodanikualgatus EL-s 8. EL identiteet Õppevara on eeskätt internetipõhine ja täiendatav vastavalt arengutele EL-s, koostajateks on Eesti ja teiste EL liikmesriikide asjatundjad, kes omavad kogemust edastada EL olemasolevat teavet. Õppevaras käsitletakse EL tulevikuga seonduvaid teemasid vastavalt nende arengutele Euroopa Liidu Tulevikukonvendis. PS! Värskeim elektrooniline EL õppevara, mida jooksvalt internetis täiendatakse (viimati 02.09.02) on välja antud Eesti Diplomaatide Kooli poolt Euroopa Komisjoni delegatsiooni Eestis, Haridusministeeriumi ja Riigikantselei toetusel
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng