Uudiste arhiiv
Riik töötab välja iga Eesti elaniku elujärje parandamiseks mõeldud dokumenti
Riik töötab arengukava kallal, mis hakkab katma kõiki neid valdkondi, mille arendamiseks taotleb Eesti aastatel 2003-2006 Euroopa Liidu struktuurfondidest raha. Juba esimesel aastal pärast liitumist peaks abi ulatuma üle 3,5 miljardi krooni. Nimetatud dokument on ainuke alus raha saamiseks EL-lt.
Püüab tabada trende Kuigi arengukava on konservatiivne, püüab see tabada tärkavaid trende maailma arengus ja äris, et Eesti võiks olla teerajajate seas. "Trend on kui joon, mille algus ja lõpp on hägused. Mingi äri on edukas ainult siis, kui ta on sellele objektiivselt voolavale joonele üles ehitatud," lausus Kattago SAK-st. "Püüame neid asju joone alguses ära tabada." Üheks uue sajandi alguse võtmevaldkonnaks peab Nõmmann energeetikat. "Siin toimub selle kümnendi jooksul väga oluline läbimurre," märkis ta. "Lahendusi on otsitud kaua, aga fossiilsete kütuste põletamisele tuleb tõenäoliselt midagi tõsiseltvõetavat kõrvale." Kui Eesti õigel ajal energeetikas tärkavaid trende mõistab ning nendega arvestab, võib see dokumendi koostajate arvates meile kümne aasta pärast väga kasulikuks osutuda. Teine arengukavas oluline valdkond on sotsiaaltemaatika. "Meditsiin, inimeste vananemine, populatsiooni küsimused, migratsioon ja haridus - need vääriksid kindlasti väga tõsist tähelepanu," ütles Nõmmann. "Inimkesksus saab absoluutseks prioriteediks." Paneb paika lähtealused. Kogu arengukava panevad kokku mitu ministeeriumi, kuid SAK peab looma selleks vundamendi ehk strateegia lähtealuste peatüki. Kattago kirjeldab seda peatükki kui suurt pilti, mille järgi riik valib konkreetsed rahastamist vajavad prioriteedid ja projektid. SAK on arengukava väljatöötamiseks kokku pannud kaheksaliikmelise Eesti tippspetsialistidest ja visionääridest koosneva grupi, kuhu kuuluvad näiteks euroasjatundja Henrik Hololei, IT-spetsialist Linnar Viik ja meediastrateeg Raul Rebane. "Kattago rõhutas loominguliste tingimuste tähtust SAK-i töös. "See on loominguline protsess, mis peab olema isegi mõneti lõbus. Kui me püüaksime hakata seda väänama ja suruma, ega siis midagi head välja ei tuleks," märkis ta. "Ekspertidele meeldib SAK-iga koostööd teha." Arengukava peaks valitsus vastu võtma selle aasta lõpul. Riikliku Arengukava Töötavad Välja: Sulev Nõmmann, SAK-i projektijuht Henrik Hololei, eurointegratsiooni büroo juht Meelis Kitsing, Kesk-Euroopa Ülikooli teadur, poliitökonoomia Lauri Luiker, EBS majanduse õppetooli juhataja Tea Nõmmann, Läänemere Linnade Liidu keskkonnakomisjoni projektijuht, majandusministri nõunik Raul Rebane, meediastrateeg Ants Sild, BCS nõukogu esimees, Avatud Eesti Fondi nõukogu liige Linnar Viik, SAK-nõunik, Eesti IT-kolledzi õppejõud
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng