Uudiste arhiiv
Viivitus Eesti esindajate nimetamise üle EL tulevikukonventi on ohtlik
Eesti Euroopa Liikumine leiab, et viivitamine Riigikogu esindajate nimetamisega EL tulevikukonventi on väga murettekitav ja ohtlik. See näitab Eesti parlamendierakondade suutmatust teha koostööd riiklikult olulistes küsimustes, kus kõik arenenud riigid jõuavad tavaliselt kiiresti üksmeelele.
PRESSITEADE 31.1.2002 Viivitus Eesti esindajate nimetamise üle EL tulevikukonventi on ohtlik Viivitamine Riigikogu esindajate nimetamisega EL tulevikukonventi on väga murettekitav ja ohtlik, leiab kodanikeühendus Eesti Euroopa Liikumine. Viivitamine näitab Eesti parlamendierakondade suutmatust teha koostööd riiklikult olulistes küsimustes, kus kõik arenenud riigid jõuavad tavaliselt kiiresti üksmeelele. Kuigi EL poolne tähtaeg esindajate esitamiseks 1. veebruariks 2002 on soovituslik, on tõenäoline, et venitamine vähendab konvendis usaldust Eesti esindajate suhtes ja näitab meie ettevalmistamatust osaleda EL tuleviku arutelul. Samuti vähenevad Eesti esindajate võimalused konvendi töös osalemiseks tõsiselt ette valmistuda. Kokkuvõttes võib see tähendada, et Eesti seisukohad jäävad 28. veebruaril Brüsselis tööd alustavas konvendis arvestama.Tulevikukonvent on Eestile äärmiselt olulise tähtusega institutsioon, kuna seal saavad nii praegused kui tulevased liikmesriigid teha ettepanekuid laienenud ELi tuleviku suhtes. EEL ei sekku Riigikogu ega valitsuse otsusetegemise protsessi, mis puudutab konkreetseid isikuid, kuid teeb Riigikogu juhatusele ettepaneku teha kõik endast olenev, et Eesti esindajad EL tulevikukonventi nimetataks 1. veebruariks.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng