Uudiste arhiiv
Vaimu- ja majanduseliit tervitas liitumiskõneluste lõpetamist
Kultuuritegelased, teadlased ja ettevõtjad tegid laupäeval avalduse, milles nad tervitavad liitumisläbirääkimiste lõpetamist Euroopa Liiduga ning rõhutavad selle sündmuse ajaloolist tähtsust.
“Me tervitame tulemuslikult lõppenud läbirääkimisi ja Kopenhaagenis Eesti esindajatele edastatud liitumiskutset,” öeldakse avalduses. Viis aastat kestnud ühinemiskõnelustega lõppes avalduse allakirjutanute hinnangul ajalooline protsess, mis sai kaheksakümnendate aastate lõpul alguse Tðehhoslovakkia samet- ning Baltimaade laulva revolutsiooniga. “Pärast pikka pealesunnitud lahusolekut on Lääne- ja Ida-Euroopast saamas jälle üks terviklik maailmajagu,” tõdevad 37 kultuuritegelast, teadlast ning ettevõtjat. Avalduses nenditakse, et Euroopa Liit tagab eurooplastele demokraatia, turvalisuse ning jõukuse. “Täisõiguslikuks pereliikmeks saamine tähendab pöördepunkti eestlaste pikas ajaloos. Me ei ole enam üksi, teiste lükata-tõugata,” kinnitab avaldus. Avaldusele on alla kirjutanud Teaduste Akadeemia president, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Kunstiakadeemia, Pedagoogikaülikooli ning Muusikaakadeemia rektorid, mitmed tuntud professorid. Samuti kirjanikud Jaan Kross ja Jaan Kaplinski, kunstnik Jüri Arrak, näitlejad ja lavastajad Jaan Tätte ning Mikk Mikiver. Ettevõtjad Indrek Neivelt, Toomas Luman, Meelis Virkebau ning Jüri Käo, ametiühinguliidrid Kadi Pärnits ja Toivo Roosimaa. Lisainfo: Meelis Virkebau, Tööandjate Keskliidu juhatuse esimees tel. 050-38-168 Riivo Sinijärv, Eesti Euroopa Liikumise president tel. 051-84–094 Enn Soosaar, kirjanik ja tõlkija tel. 601-33-29 TERVITUSAVALDUS EESTI JA EUROOPA LIIDU LIITUMISLÄBIRÄÄKIMISTE EDUKA LÕPETAMISE PUHUL Sajandeid sõdinud ja vaenutsenud Euroopa pööras viiekümne aasta eest uue lehekülje oma vägivaldses ajaloos. Vana Maailm, kuhu kuulub juuripidi Eestigi, hakkas otsima erinevate rahvaste koostöö mudelit, kus vabatahtlik vastastikune seotus teeks võimatuks nii piirkondlikud nägelemised kui ka kogu mandrit laastavad suurkonfliktid. 1952. aastal jõustus kuue Lääne-Euroopa riigi leping moodustada söe- ning terasetoodangule ühisturg. Ajapikku on too ühendus kasvanud tugevaks majanduspoliitiliseks liiduks, mis hõlmab tõenäoliselt juba 2004. aastal suurema osa meie maailmajao territooriumist ja rahvastikust. Me tervitame Eesti ja Euroopa Liidu tulemuslikult lõppenud läbirääkimisi ja Kopenhaagenis Eesti esindajatele edastatud liitumiskutset. Viis aastat kestsid intensiivsed kõnelused. Nende vältel rajasime selle siseriikliku vundamendi ja omandasime välissuhtluse pädevuse, mis on ELi tulevasele täisliikmele vältimatud. Kaheksakümnendate aastate lõpul Tðehhoslovakkia samet- ja Baltimaade laulva revolutsiooniga alguse saanud protsessi on kroonimas vääriline edu. Pärast pikka pealesunnitud lahusolekut on Lääne- ja Ida-Euroopast saamas jälle üks terviklik maailmajagu. Samas mõistame vastutust, mida eesseisev samm asetab meie rahvale ning riigile. Euroopa Liitu astudes ei astu me probleemideta maailma. Ühinenud Euroopa suudab eurooplastele tagada demokraatlike väärtuste järjepidevuse, turvalisuse ning jõukuse. Aga EL kui arenev poliitiline, majanduslik ja sotsiaalne ühendus ei saa kunagi lõplikult valmis. Meid ootab ees tulevik, mis on täis uusi väljakutseid ja võimalusi. Täisõiguslikuks pereliikmeks saamine tähendab pöördepunkti eestlaste pikas ajaloos. Me ei ole enam üksi, teiste lükata-tõugata. Me ei ole enam kõrvalseisjad. Meilt eeldatakse kaasalöömist, panust inimkonna järjekordses eneseteostamise eksperimendis. Pateetilisena see kõlab, aga kaalul on rohkem, kui paljud söandavad tunnistada. Kui Euroopal ei õnnestu panna oma rahvaid ja riike rahumeelselt koos tegutsema, on inimesel vähe lootust mujalgi siin planeedil Maa. 13. /12./ jõulukuul 2002 ALLAKIRJUTANUD: Olev Aarna - Kõrgema Kommertskooli rektor Jaak Aaviksoo - Tartu Ülikooli rektor Peep Aaviksoo – EMT juhatuse esimees Jüri Arrak - kunstnik Mait Arvisto - TPÜ professor Eiki Berg - TÜ dotsent Jaan Elken - Kunstnike Liidu president Jüri Engelbrecht - Teaduste Akadeemia president Mati Heidmets - TPÜ rektor Mall Hellam - Avatud Eesti Fondi juhataja Jaan Kaplinski - kirjanik Ando Keskküla - Eesti Kunstiakadeemia rektor Eri Klas - dirigent Jaan Kross - kirjanik Jüri Käo - NG investeeringud nõukogu esimees Sirje Küttis - Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni president Rein Küttner - TTÜ professor Leonhard Lapin - Kunstiakadeemia professor Peep Lassmann - Muusikaakadeemia rektor Mihhail Lotman, Humanitaarinstituudi professor Viivi Luik - kirjanik Toomas Luman - Kaubandus- Tööstuskoja juhatuse esimees Mikk Mikiver - näitleja ja lavastaja Arne Mikk - rahvusooper Estonia loominguline juht Indrek Neivelt - AS Hansapank juhatuse esimees Aivar Pohlak - sporditegelane Mart Poom - jalgpallur Kadi Pärnits - Ametiühingute Keskliidu esimees Toivo Roosimaa - Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni esimees Riivo Sinijärv - Eesti Euroopa Liikumise president Enn Soosaar - kirjanik ja tõlkija Rein Taagepera - TÜ professor Peeter Tulviste - akadeemik Jaan Tätte - näitleja ja lavastaja Mihkel Veiderma - akadeemik Linnar Viik - Avatud Eesti Fondi nõukogu esimees Meelis Virkebau - Tööandjate Keskliidu juhatuse esimees
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng