Uudiste arhiiv
Euroopa Komisjon soovitab 2004. aastal Euroopa Liitu vastu võtta kümme uut liiget, sealhulgas Eesti, Läti ja Leedu
Loe edasi...
Koos Balti riikidega soovitab komisjon vastu võtta Poola, Ungari, Tðehhi, Slovakkia, Sloveenia, Küprose ja Malta. Rumeenia ja Bulgaaria panerai replica vastuvõtmise esialgseks tähtajaks soovitatakse 2007. aastat, Türgile liitumistähtaega välja ei pakuta, teatas Reuters. Järgmisel kolmapäeval avaldatav EL-i liikmekandidaatide eduraport soovitab rangelt jälgida, kuidas kandidaadid EL-i seadusi ellu viivad, kui liitumiskõnelused on detsembris lõpetatud ja leping järgmise aasta aprillis allkirjastatud. Juhuks, kui uute liikmete tulek peaks häirima mõne toote turustamist liidu siseturul, taotleb komisjon õigust esimesel kahel-kolmel laienemisjärgsel aastal liikmesriikide turgudele kaitsemeetmeid kehtestada. BNS
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng