Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa Liikumine leiab, et Euroopa Rahvaste Kongressi loomine muudab EL keerulisemaks ja selle juhtimise kallimaks
28. oktoobril esitas EL Tulevikukonvendi president Valéry Giscard d’Estaing esimese ametliku eelnõu EL põhiseadusliku lepingu struktuurist. Eesti Euroopa Liikumise arvates on tegu sammuga edasi EL reeglite, ülesannete ja struktuuride lihtsamaks muutmiseks. Tulevane põhiseadus peaks aga sisaldama selgemaid mehhanisme, kuidas väikesed liikmesriigid saavad põhiseaduslikult end kaitsta suurriikide ülemvõimu eest juhul kui selleks vajadus tekib.
Eesti Euroopa Liikumine on vastu eelnõu artiklile 19, mis näeb ette võimaluse luua Euroopa Rahvaste Kongress, mis koosneks Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide esindajatest ning koguneks vastavalt vajadusele üks-kaks korda aastas põhimõtteliste küsimuste arutamiseks. Pole öeldud, kas Kongressile antaks volitused mingite isikute nimetamiseks, vmt. Selline lisainstitutsioon lisaks bürokraatiat, muudaks EL institutsionaalset struktuuri keerulisemaks ja kallimaks. Pole ka selliseid funktsioone, mida sama hästi olemasolevad institutsioonid ei võiks täita. Kehtivad EL lepingud võimaldavad juba täna vajadusel kokku kutsuda Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide assamblee, kuid seda võimalust on edutult kasutatud vaid ühel korral. Eesti Euroopa Liikumine leiab, et Konvendi süsteem EL põhiseaduse vm. oluliste otsuste tegemiseks on tulevikus õigeim vorm, mida on tõestanud edukalt tööd teinud konvendid EL Põhiõiguste Harta ja tuleviku üle arutamiseks.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng