Uudiste arhiiv
Erakondade esindajad peavad homme Välisministeeriumis toimuval avalikul kohtumisel “Euroopa Jutud” aru, kas Euroopa Liit vajab põhiseadust.
Eesti Euroopa Liikumine (EEL) pühendab oma selle aasta II poole Euroopa Juttude sarja avaürituse 19.11.2002 kl 16.00-17.30 Välisministeeriumi pressisaalis EL põhiseaduse teemale ning on palunud kõikide Riigikogus esindatud erakondade esindajaid arutama koos huvilistega teemal, kas EL vajab põhiseadust. Eesti Euroopa Liikumine ei eelda, et erakondadel on antud küsimuses selge seisukoht, pigem on see katse elavdada poliitikute abiga avalikku arutelu antud küsimuses.
28. oktoobril. esitas EL Tulevikukonvendi president Valerie Giscard d’Estaing avalikkusele esimese ametliku EL põhiseadusliku lepingu struktuuri eelnõu. Eelnõud on kaua oodatud ja seetõttu on ta tekitanud elavat vastukaja nii poliitikute kui kodanikuühiskonna hulgas. Seoses selle sündmusega otsustas Eesti Euroopa Liikumine (EEL) pühendada oma selle aasta II poole Euroopa Juttude sarja avaürituse EL põhiseaduse teemale ning on palunud kõikide Riigikogus esindatud erakondade esindajaid arutama koos huvilistega teemal, kas EL vajab põhiseadust. Eesti Euroopa Liikumine ei eelda, et erakondadel on antud küsimuses selge seisukoht, pigem on see katse elavdada poliitikute abiga avalikku arutelu antud küsimuses. EEL-i arvates on EL põhiseaduse arutelu samm edasi EL reeglite, ülesannete ja struktuuride lihtsamaks muutmiseks. Tulevane põhiseadus peaks aga sisaldama selgemaid mehhanisme, kuidas väikesed liikmesriigid saavad põhiseaduslikult end kaitsta suurriikide ülemvõimu eest juhul kui selleks vajadus tekib. EEL on vastu eelnõu artiklile 19, mis näeb ette võimaluse luua Euroopa Rahvaste Kongress. EEL-i arvates lisaks selline lisainstitutsioon bürokraatiat, muudaks EL institutsionaalset struktuuri keerulisemaks ja kallimaks. Pole ka selliseid funktsioone, mida sama hästi olemasolevad institutsioonid ei võiks täita. EEL leiab, et Konvendi süsteem EL põhiseaduse vm. oluliste otsuste ja dokumentide eelaruteluks ja suuniste andmiseks otsustajatele on tulevikus õigeim vorm, mida on tõestanud edukalt tööd teinud konvendid EL Põhiõiguste Harta ja tuleviku üle arutamiseks. 19.11.02 toiuvale Euroopa Juttudele kutsutud erakonnad: Isamaaliit, Keskerakond, Eestimaa Rahvaliit, Rahvaerakond Mõõdukad, Reformierakond Arutelu modereerib Viljar Veebel TÜ Eurokolledzist. Novembrikuu kohtumine leiab aset 19.11.2002 kl 16.00-17.30 Välisministeeriumi pressisaalis. Detsembrikuu avalik kohtumine sarjas “Euroopa Jutud” toimub 6. detsembril kl 16.00-17.30 Vanemuise kontserdimajas Tartus teemal “Hispaania lugu – vaesest Lõuna-Euroopa riigist otsustajaks Euroopa Liidus”. Külalistena esinevad muuhulgas Eestis resideeruvad hispaanlased Alejandro Iglesias Campos ja Noel Warren.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng