Uudiste arhiiv
Euroopa Maaelu Foorum süstis maainimestesse optimismi
29.novembril Eesti Euroopa Liikumise poolt korraldatud Euroopa Maaelu Foorumil Tartus leidis kinnitust, et tänu Taani uutele ettepanekutele mitmes põllumajandus- ja kalanduspeatüki lõikes on Eesti läbirääkijad saavutamas meie põllumeestele rahuldavat tulemust
Näiteks piimatootmiskvoodi osas on loota suuremat kvooti, kui esialgu loodeti, kuid konkreetsetest numbritest saab rääkida 10. detsembril, mil Taani Euroopa Liidu eesistujamaana, soovib läbirääkimised uute liitujatega, lõpetada. Foorumil esinenud Eesti põllumeeste esindaja Aivar Niinemäe ütles 70 saalis viibinud põllumehele ja maaelanikule, et lisaks on Taani mitteametlike allikate väitel teinud uutele liitujatele Ungari eeskujul ettepaneku taotleda liikmesriikidelt maamüügi osas pikemat üleminekuperioodi. Ungari saavutas läbirääkimistel 7 aastase üleminekuperioodi pluss 3 aastat juhuks, kui maamüügi turul on tekkinud ungarlastele ebasobiv olukord. Eesti on seni leppinud tunduvalt lühema üleminekuperioodiga. Lisaks Niinemäe ja Põllumajandusministeeriumi asekantsleri Kevvai läbirääkimiste lõppfaasi käsitlevatele ettekannetele said osavõtjad rahustavat infot, et Eestis põllumajanduse ja kalanduse eeltõukefonde administreeriv PRIA on valmis haldama juba täna tunduvalt mahukamaid tõukefonde, mis avanevad Eesti põllumeestele ja maaelanikele peale Eesti liitumist EL-ga. Selline tulemus on saavutatud veel vaid Sloveenias, kus vastavasse süsteemi on palju investeeritud. Eestis võetakse kasutusele Soomega sarnane otsetoetuste maksmise ja intervensiooni haldamise süsteem. SAPARD-i külaelu meetme e. 6.meetme järelvalvekomitee liige ja Liikumise Kodukant juhatuse esinaine Sirje Kuusik tutvustas, kuidas saab EL abiga elavdada küla- ja seltsielu, mille toetuseks on seni Eestis olnud väga vähe võimalusi. Tänu Eesti liitumisega EL-ga saab Eestist suure tõenäosusega atraktiivne alternatiivpuhkuse paik Lääne-Euroopa turistidele, kes on valmis maksma selle eest, elada koos Eesti taluperega ilma, et pere normaalne tegevus oleks häiritud. Lisaks annab EL nii selliseks tegevuseks kui alternatiivtegevusi toetavate struktuuride (nt. külateede korrastamine) ka toetust, kui äriidee on hästi põhjendatud. Foorumi avamisel kinnitasid nii maavanem Jaan Õunapuu kui Eesti Euroopa Liikumise president suursaadik Riivo Sinijärv, et 60%-le lähenev EL toetajate arv Eestis näitab, et eestimaalased mõistavad üha paremini liitumisest tõusvat tulu ja heaolu kasvu, mis mitteliitumisel oleks väiksem. Samas kinnitasid mõlemad, et liituda tuleb ka selleks, et seista vastu meile ebasoodsatele arengutele EL-s. Euroopa Maaelu Foorum on üks neljast 21-22.03.02 Eesti Euroopa Liikumise poolt korraldatavatest Euroopa Kodanikuühiskonna Foorumi jätkufoorumitest. Veel on tulemas Euroopa Haridusfoorum (31.01.2003), Euroopa Äärealade Foorum (13.03.2003) ja Euroopa Noortefoorum (17.05.2003). Jätkufoorumite läbiviimist toetavad EL Infosekretariaat ja Avatud Eesti Fond.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng