Uudiste arhiiv
Laupäeval, 11. jaanuaril algab Euroopa Haridusfoorum
Eesti Euroopa Liikumine korraldab laupäeval koostöös Eesti Haridusfoorumiga Euroopa Haridusfoorumi, mille tulemusena loodavad korraldajad panna aluse laiemale ühiskondlikule arutelule Eesti kui aktiivse EL liikmesriigi eelistustest oma tuleviku, sh ka Euroopa ühise haridusruumi kujundamisel. Euroopa Haridusfoorum on teine jätkufoorum Euroopa Kodanikuühiskonna Foorumile, mis leidis aset 21-23. märtsini 2002. Esimene jätkufoorum - Euroopa Maaelu Foorum - toimus 29. novembril 2002.a. Tartus.
EHF´02: Euroopa haridusfoorum Hommikukohv I ettekannete paneel: Eesti pikaajalise arengu visioonid ja kavad 11.jaanuar, kell 9-10.30, Sütiste 21 Paneeli aruteluteemad: *Millised on erinevad visioonid ja strateegilised kavad Eesti pikaajalise arengu, eelkõige eesti inimvara arengu suhtes ning kuidas neid realiseerida? *Kuidas võiksid kujuneda kokkulepped pikaajalise arengu suhtes? Sissejuhatus ja moderaator Krista Loogma Rein Ruutsoo (TÜ) - määramatusest Eesti arengus Raivo Vetik (TPÜ RASI ) - inimarengu põhijooni Eestis (kutse esitatud) Ivi Proos (Avatud Ühiskonna Instituut) - visioonist “Kaks Eestit” Raivo Vilu (TTÜ) - Andres Koppel (Haridusministeerium) - inimvara riiklikus arengukavas Andra Veidemann (Presidendi Kantselei) - rahvusliku kokkulepe protsess Peeter Tulviste Kõrgem Sõjakool Olav Aarna EBS Kohvipaus II Paneeldiskussioon "Eesti areng Euroopa Liidu liikmena" 11.jaanuar, kell 10.30-12.00, Sütiste 21 Moderaator Riivo Sinijärv Paneeli aruteluteemad: *Milliseid praktilisi samme Eesti on astunud või peaks astuma integreerudes Euroopa ühisesse haridusruumi? *Peamised märksõnad: Euroopa ühine teadus- ja haridusruum ning elukestev õpe Panelistid: Birgit Lao, Andras - elukestva õppe memorandum ja kava Marek Strandberg - EL ja euroopa ühise teadus- ja haridusruumi kujunemise võimalikkus Kalmar Kurs, Haridusministeerium - HM tegevuskava ja organisatsiooni arenguvisioon peale liitumist Euroopa Liiduga Rait Talvik, Eesti Üliõpilaskondade Liit - üliõpilaste mobiilsus ja motivatsioon õppida teistes Euroopa riikides peale liitumist Euroopa Liiduga Piret Ehin, Tartu Ülikooli eurokolledþ - kõrgkoolid elukestva õppe tugistruktuuridena ja konkurentsi tõus kõrgharidusturul peale liitumist Euroopa Liiduga Euroopa Komisjoni delegatsiooni Eestis esindaja (kinnitamisel) - milline saab pikemas perspektiivis olema Euroopa Komisjoni roll euroopa ühise teadus- ja haridusruumi kujundamisel 12.00-13.00. Sõnavõtud ja avatud mikrofon: Sõnavõttude eesmärk on teha järeldusi, kes peaks Eestis sõlmima kokkuleppeid ja vastutama pikaajaliste arengute eest Eesti integreerumisel Euroopa haridusruumi? Milline võiks olla Eesti tee oma inimvara arendamisel? Sõnavõtjad: Peeter Tulviste Marek Strandberg Euroopa Komisjoni delegatsiooni Eestis esindaja (kinnitamisel) Olav Aarna, foorumi kokkuvõte Oodatav tulemus: Foorumina tulemusena loodavad korraldajad panna aluse laiemale ühiskondlikule arutelule Eesti kui aktiivse EL liikmesriigi eelistustest oma tuleviku, sh ka Euroopa ühise haridusruumi kujundamisel Eelistused peaksid tulenema siseriiklikust arenguvajadusest ning vajadusest leida ja kokku leppida Eesti tee oma inimvara arendamiseks, elukestvaks õppeks ja erinevatel tasanditel pakutava hariduse kvaliteedi tõstmiseks. Vaid mõtestatud ja läbi vaieldud Eesti-sisene haridusstrateegia avab meile uued võimalused Euroopa Liidu kaudu, olgu selleks siis abirahad, koostöö teaduse ja hariduse vallas või Eesti poliitikute paremad võimalused tulevikus mõjutada EL institutsioonide poolt tehtavaid otsuseid, millel on otsene või kaudne mõju meie haridussüsteemile Teisest küljest aitavad kontseptsioonid, mille abil EL ühtset teadus- ja haridusruumi konstrueeritakse, kaasa ka Eesti ühise haridusruumi kujunemisele Seega ootavad korraldajad nii panelistidelt, sõnavõtjatelt kui foorumist osavõtjatelt valmisolekut läbi foorumi ja selle järgselt kaasa rääkida tuleviku konstrueerimisel, minnes ajas ette enam kui maini 2004, mil Eestist saab EL liige. Arutelu eeldus on, et Eestist saab EL aktiivne liikmesriik, mitte kõrvaltvaataja või kaasanoogutaja. Euroopa Haridusfoorumi läbiviimist toetavad EL Infosekretariaat ja Avatud Eesti Fond.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng