Uudiste arhiiv
Prantsuse ja Saksa suursaadik arutavad Euroopa Juttude sarjas Saksa-Prantsuse koostöö üle
Prantsuse Vabariigi President Charles de Gaulle ja Saksamaa kantsler Konrad Adenauer allkirjastasid 22. jaanuaril 1963.a. Élysée palees prantsuse-saksa koostöölepingu. Nimetatud sündmus oli tähelepanuväärse etapi alguseks Prantsusmaa ja Saksamaa vahelise leppimise ajaloos. Sellest ajast peale on ta kaasa aidanud Euroopa ühendamise protsessile, mis on meie mandrile kaasa toonud ajaloo pikima rahuperioodi. Leppimine toimus arvestades rahvuslike identiteetidega ja soovides luua ühine, kõigile Euroopa riikidele avatud ülesehitus. Sellest ja millist rolli mängib tänapäeval Saksa-Prantsuse telg Euroopa Liidus jaanuarikuu kohtumisel sarjas Euroopa Jutud. Tule 22.jaanuaril 16-18 Rahvusraamatukogu suurde konverentsisaali kuulama ja kaasa mõtlema...
Ürituse kava: Hr. JARDIN, Berliini Marc Bloch Instituudi teaduri, sissejuhatav ettekanne prantsuse-saksa leppimise kohta ning Prantsusmaa ja Saksamaa vaheliste suhete arengust (10 minutit) Avalik arutelu Prantsusmaa suursaadiku pr. Chantal de BOURMONT ja Saksamaa suursaadiku hr. Jürgen DRÖGE vahel Harri TIIDO juhtimisel Teemad: prantsuse-saksa leppimine: rahvuslike identiteetide tugevdamine ja Euroopa ülesehituse alused. ***************************************************************************************** ÉLYSÉE LEPINGU 40. AASTAPÄEV. PRANTSUSE VABARIIGI PRESIDENDI JACQUES CHIRACI JA SAKSA KANTSLERI GERHARD SCHROEDERI ÜHINE ÜLESKUTSE (12. detsember 2002) 22. ja 23. jaanuaril tähistatakse Pariisis ja Berliinis Élysée lepingu 40. aastapäeva. Seda lepingut allkirjastades, kinnitasid Charles de Gaulle ja Konrad Adenauer Prantsusmaa ja Saksamaa vahelist leppimist ning panid aluse uuele, ennenägematule koostööajastule meie kahe maa vahel. Élysée lepingu allkirjastamisest alates on prantsuse-saksa suhteid edasi viinud kahe maa vaheline dialoog erinevate territoriaalüksuste tasandil. Lisaks prantsuse-saksa institutsioonidele ja ühingutele on paljud linnad, saksa länderid, prantsuse departemangud ja regioonid sõlminud partnerlussuhteid, mis üldjuhul õitsevad juba aastaid, isegi aastakümneid. Kõnesolev kontaktvõrk on meie kahe maa vahelist koostööd kinnitanud ühiskonna südamesse ja soodustab aina tihedamat dialoogi kodanike vahel mõlemal Reini jõe kaldal. Kohalikud partnerlussuhted on soodustanud lähenemisi väga erinevates valdkondades, nagu noorus, kultuur ja sport, mitmekordistades kokkusaamise võimalusi. Nii Saksamaa Kantsler kui mina soovime südamest tänada kõiki neid, kes sel alal on väsimatult töötanud, kindlustamaks aina tihedamaid suhteid meie kahe maa vahel. Need inimesed ja asutused on asendamatud prantsuse-saksa koostöös. Me soovime neid kõiki üles kutsuda k.a. 22. ja 23. jaanuaril tähistama prantsuse-saksa suhete ajaloolist hetke, andmaks sellele auväärsele, sõpruse pealkirja alla kuuluvale aastapäevale võimalikut suurt sära./. Mis on Élysée leping? 40 aastat tagasi sõlmisid Prantsusmaa ja Saksamaa Élysée lepingu, millele andsid oma allkirjad Kindral de Gaulle ja Kantsler Adenauer. Kõnesolev leping kinnitas meie kahe riigi vahelist leppimist ning pani aluse kestvale rahule Euroopas. Ta oli ühtlasi alguseks uuele, kordumatule koostööajastule mõlema riigi vahel ja andis otsustava impulsi Euroopa koostööle. Meie tihe dialoog ja igapäevane koostöö majanduse, teaduse, kultuuri ja hariduse aladel soodustavad aina tihedamaid vahetusi meie ühiskondade vahel. Leping on võimaldanud paika panna koordinatsioonimehhanisme ja dialoogistruktuure, mis on oma tõhustsut tõestanud, iga kuue kuu tagant on juba pikka aega toimunud kohtumised, tänseks toimuvad informaalsed kuhtumised nn. "Blaesheim" protsessi läbi. Lepingu kaasabil loodi ka selliseid ainulaadseid koostööasutusi nagu Prantsuse-saksa Noorteamet, Prantsuse-saksa Kõrge Kultuurinõukogu, kultuurilise suunitlusega telekanal ARTE ja Prantsuse-saksa Ülikool. Omalt poolt on Prantsuse-saksa Noorteamet alates 1963.a. võimaldaunud kohtumisi 7 miljoni noore Prantslase ja Sakslase vahel. Neist 150000 osalevad jätkuvalt igal aastal Ameti programmides, mis aja möödudes on avanenud ka meie partneritele Euroopas. Selline lähendamine kahe riigi noorte vahel on pretsedenditu ja eeskujuks ka kaugel väljaspool Euroopa piire. Lepingu aastapäev annab võimaluse taas kinnitada impulssi andvat rolli, mida Prantsusmaa ja Saksamaa kavatsevad jätkata Euroopa ülesehitusel, eelkõige Liidu laienemise raames. President Chirac ütles oma avalduses Nantesi tippkohtumisel novembris 2001, et kui prantsuse-saksa mootor töötab, läheb Euroopa edasi, kuid kui Prantsusmaa ja Saksamaa suhted lonkavad, jääb Euroopa seisma. Selles vaimus avaldasid prantsuse president ja saksa kantsler viimasel, Schwerinis toimunud prantsuse-saksa tippkohtumisel (30. juuli 2002), et nad kindlasti kavatsevad jõuda ühiste seisukohtadeni järgnevate oluliste tähtaegade suhtes Euroopa ülesehitamisel. Sedasi avas Brüsseli Euroopa Ülemkogul marginaalseks jäänud ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kokkulepe tee ajaloolisele Kopenhaageni tippkohtumisele. Prantsusmaa ja Saksamaa on alustanud tihedat koostööd Euroopa Tulevikukonvendi raames. Nad on esitanud ühiseid seisukohti Euroopa ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning justiits- ja siseküsimuste kohta. Nad valmistavad üheskoos ette ühist seisukohta Euroopa Liidu institutsioonide suhtes Élysée lepingu 40. aastapäeva perspektiivis. Samuti nagu külma sõja lõpp ja Saksamaa ühendamine pani aluse Euroopa ühinemisele, ennustavad 40-aastase kostöö saavutused, et Prantsusmaa ja Saksamaa suudavad välja tuua globaliseerumise väljakutseid ning anda vajalikke impulsse Euroopa ülesehitamise tarvis Liidu ajaloolise laienemise eel. Ka 2003.a. 22. jaanuarist peab saama uue etapi algus meie kahe maa lähedamisel. Dominique de Villepin Prantsuse Vabariigi Välisminister Üldtutvustus 22. jaanuaril 1963 allkirjastatud Élysée leping 40 aastat tagasi sõlmisid Prantsusmaa ja Saksamaa Élysée lepingu, millele andsid oma allkirjad Kindral de Gaulle ja Kantsler Adenauer. Kõnesolev leping kinnitas meie kahe riigi vahelist leppimist ning pani aluse kestvale rahule Euroopas. Sellest prantsuse-saksa lähenemistahtest sündis Euroopa Majandusühendus, alates Schumanni ja Adenaueri deklaratsioonist 9. mail 1950, läbides Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) ning ühisturu loomise 1957.a. 22. jaanuaril 1963 allkirjastatud tekst ei pidanud algul saama lepingu vormi, vaid pidi jääma lihtsaks kirjalikuks teadaandeks põhialustest, mis mõlemad riigid olid vastu võtnud taasalustamaks koostööd. See asjaolu selgitabki teksti lühidust (kokku 19 artiklit). Samal ajal allkirjastatav ühine deklaratsioon pidi aga andma tekstile poliitilise tooni. Tegemist on eelkõige raamdokumendiga, mis paljudel punktidel viitab hiljem sõlmitavatele kokkuleppetele (näit. osa, mis puudutab Prantsuse-saksa Nootreametit). Tekst kinnitas peamised prantsuse-saksa koostöö eesmärgid ja kehtestas institutsionaalsed reeglid nende rakendamiseks. Tekst on üles ehitatud kahe põhisätte ümber: - ajakava, millega pandi paika korrapärased kohtumised kõikidel tasanditel (riigipead ja valitsusjuhid, ministrid, kõrged ametnikud), eesmärgiga tekitada koostööharjumus"); - kolmele alale keskenduv koostööväli: välisküsimused, riigikaitse, haridus ja noorus. Lepingut on muudetud vaid ühel korral, kahe protokolliga, mis allkirjastati 22. jaanuaril 1988, lepingu 25. aastapäeval ja millega loodi kaks uut struktuuri: - Prantsuse-saksa Kaitse- ja Julgeolekunõukogu - Prantsuse-saksa Majandus- ja Rahandusnõukogu. Élysée lepig võimaldas rakendada ajaloolist Prantsumaa ja Saksamaa vahelist leppimist, luues mõlema riigi noortevahelisi sidemeid ning arendades prantsuse-saksa suhete vajalikkuse ja erakorralisuse tunnet. Leping on vaieldamatult kõrge sümboolse väärtusega tekst. 40 aasta pikkune prantsuse-saksa koostöö Élysée lepingu (22. jaanuar 1963) 40. aastapäev peaks võimaldama teha kokkuvõte lepingu allkirjastamisega alguse saanud prantsuse-saksa koostööst. Saavutusi on palju, mitmel erineval alal. Lepinguga sai alguse pretsedenditu koostööajastu meie kahe maa vahel. Ta andis otsustava impulsi Euroopa ülesehitusele. Meie tihe dialoog ja meie majandusalane, teaduse- ja tehnoloogiaalane, kultuuri- ja haridusalane koostöö soosivad aina tihedamaid vahetusi meie ühiskondade vahel. On olemas mitu struktuuri- ja koostöömehhanismi, nagu kohtumised iga kuue kuu tagant, informaalsed Blaesheimi protsessi kohtumised, ametnike vahetused ning mitmed institutsioonid (Prantsuse-saksa Noorteamet, Prantsuse-saksa Kõrge Kultuurinõukogu, kultuurilise suunitlusega telekanal ARTE, Prantsuse-saksa Ülikool, jne.) Ühe näitena võib tuua 2003.a. 5. juulil oma 40. aastapäeva tähistava Prantsuse-saksa Noorteameti, mis on võimaldanud enam kui 7 miljonil noorel kohtuda. Täna on sobilik hetk austada dialoogis osalejaid, olgu siis tegemist territoriaalsete üksustega, koolidega, keskkoolidega, ülikoolidega või ühingutega. Prantsuse-saksa koostööl on õnnestunud uuendada ja käivitada selliseid mõlema riigi osalusel toimivaid asutusi nagu kaheksakümnendate aastate lõpus tegevust alustanud telekanal ARTE, esimesi euroopa kultuuritelevisiooni kanaleid ning 1999.a. asutatud Prantsuse-saksa Ülikool. Koostöö on samuti mänginud teed rajavat rolli erinavatel elulistel aladel. Esile tasub tõsta Prantsuse-saksa Brigaadi rolli, mis oli aluseks Euroopa korpusele. Samuti nagu kui külma sõja lõpp ja Saksamaa ühendamine pani aluse Euroopa ühinemisele, ennustavad 40-aastase kostöö saavutused, et Prantsusmaa ja Saksamaa suudavad välja tuua globaliseerumise uusi väljakutseid ning jätkata Euroopa ülesehitamist Euroopa Liidu ajaloolise laienemise hetkel. Dünaamiline bilateraalne koostöö tugevama Euroopa nimel President Chirac ütles oma avalduses Nantesi tippkohtumisel novembris 2001, et kui prantsuse-saksa mootor töötab, läheb Euroopa edasi, kuid kui Prantsusmaa ja Saksamaa suhted lonkavad, jääb Euroopa seisma. Selles vaimus avaldasid prantsuse president ja saksa kantsler viimasel, Schwerinis toimunud prantsuse-saksa tippkohtumisel (30. juuli 2002), et nad kindlasti kavatsevad jõuda ühiste seisukohtadeni järgnevate oluliste tähtaegade suhtes Euroopa ülesehitamisel. Prantsusmaa ja Saksamaa on Euroopa Tulevikukonvendis esitanud ühiseid seisukohti Euroopa ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning justiits- ja siseküsimuste kohta. Nad töötavad aktiivselt valmistamaks ette ühist seisukohta Euroopa Liidu institutsionaalse aspekti suhtes Élysée lepingu 40. aastapäeva perspektiivis. Pariisi tippkohtumisel vastuvõetud poliitiline deklaratsioon nimetas impulssi andvat rolli, mida Prantsusmaa ja Saksamaa kavatsevad Euroopa ülesehitamisel jätkata, eelkõige Liidu laienemise raames. Nimetatud deklaratsiooni töötasid välja mõlema riigi välisministrid prantsuse presidendi ja saksa kantsleri poolt Schwerini tippkohtumisel esitatud palve ajendil ning selle eesmärgiks on prantsuse-saksa suhte taasloomise ja süvendamise äramärkimine. Deklaratsioonile on lisatud konkreetsed koostöömeetmed ja ta peab andma tunnistust kahe maa rollist Euroopa ülesehitamise mootorina. Tugeva poliitilise teate kandjana, lisaks prantsuse-saksa koostöö saavutustele alates 1963. aastast, on tekst koostatud kolme suure eesmärgi ümber: - tahtmine koos edutada tuleviku Euroopat"); - tugevdatud koostööruumi määratlemine ja prioritaarsete koostööalade identifitseerimine (välis- ja julgeolekupoliitika, majandus ja rahandus, areng, teadus, kultuur ja meedia, haridus ja noorus, nii administratiivne kui seadusandlik). - meie kooskõlastamisprotsessi tugevdamine. Hetkel, mil Euroopa Liit laieneb, on Prantsusmaa ja Saksamaa kindlameelselt otsustanud, et nad töötavad üheskoos demokraatlikuma, efektiivsema ja tugevama Euroopa nimel rahvusvahelisel areenil. Élysée leping jääb mootoriks, mis võimaldab mõlemal riigil üheskoos eesmärki saavutada. Élysée lepingu 40. aastapäeva tähistamise programm Élysée lepingu 40. aastapäeva tähistamine langeb kokku 80. prantsuse-saksa nõupidamisega. Pariisis ja Berliinis korraldatakse mitmeid üritusi k.a. 22. ja 23. jaanuaril ja kogu aasta vältel. · 22. jaanuar, prantsuse-saksa päev Pariisis: - Ühine Ministrite nõukogu toimub Élysée palees 80. prantsuse-saksa nõupidamise ajal, mille lõppedes võetakse vastu ühine 40. aastapäeva deklaratsioon. - Versailles toimub Rahvuskogu ja Bundestagi ühisistung, kus võtavad sõna prantsuse president ja saksa kantsler. · 23. jaanuar, prantsuse-saksa päev Berliinis: - Toimub noorte parlament Prantsuse-saksa Noorteameti juhatusel: Reichstagis korraldatakse prantsuse presidendi ja saksa kantsleri arutelu 500 prantsuse ja saksa keskkooliõpilase osalusel. Noored parlamendi liikmed kogunevad tööistungile Berliinis 18.-20. jaanuarini, mille kokkuvõtted esitatakse plenaaristungil 23. jaanuaril. - de Gaulle-Adenaueri mälestuskivi avamine prantsuse presidendi ja saksa kantsleri juuresolekul. - Prantsuse Suursaatkonna avamine Pariser Platzil, mõni meeter Brandenburgi Väravast, prantsuse presidendi, liidukantsler Rau, Bundesrati esimehe ja välisministrite juuresolekul. Kogu 2003.a. jooksul on mõlemal maal kavas mitmeid üritusi, mille läbiviimise eest vastutavad eelkõige tsiviilühiskond ja territoriaalüksused. Lisaks sellele toimuvad erinevad kultuuriüritused (saatkonnad, Prantsuse Välisministeeriumi Rahvusvahelise Koostöö ja Agengu osakond (DGCID), Prantsuse-saksa Kõrge Kultuurinõukogu.) Neid üritusi tuntakse ära 40. aastapäeva logo järgi. · Kogu 2003.a. vältel toimub mõlemal maal mitmeid üritusi, mille läbiviimise eest vastutavad eelkõige tsiviilühiskond ja territoriaalüksused, lisaks sellele toimuvad kultuuriüritused. Üle maailma korraldavad kõik prantsuse ja saksa diplomaatilised ja konsulaaresindused Élysée lepingu 40. aastapäeva tähistavaid üritusi, tõstes esile prantsuse-saksa koostöö vitaalsust. Loe lähemalt: http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/elysee
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng