Uudiste arhiiv
Enn Soosaar ja Eesti Euroopa Liikumine kutsuvad tavainimesi arutlema Euroopa tuleviku üle
"Tollel foorumil on meil võimalus arutada ühinemise paljusid probleeme ja aspekte. Selleks ajaks on juba toimunud poliitikute Euroopa Tulevikukonvendi esimene istung. Aeg on küps, et kokku saaksid nii kodanikuühendustel põhinevate valitsusväliste organisatsioonide kui ka seadusandliku ja täidesaatva võimu esindajad ning väljendaksid neis küsimustes oma arvamust", ütleb Soosaar
Eestilt, kui tulevaselt EL liikmesriigilt, oodatakse arvamust, kuidas eestimaalased näevad EL-i peale laienemist. Eesti valitsus ja Riigikogu on alustanud oma seisukohtade kujundamist ja esindajate nimetamist EL Tulevikukonventi, mis nimetatud küsimust käsitlema hakkab. Tavainimesed alles teadvustavad endale küsimuse sisu. Kuna tegu on eestimaalaste tuleviku seisukohalt olulise küsimusega, pöördub Enn Soosaar Eesti Euroopa Liikumise nimel eestimaalaste, ühenduste, gruppide, riigijuhtide jt huviliste poole üleskutsega rääkida kaasa EL kujundamise protsessis Enn Soosaar, tunnustatud kolumnist ja Eesti Euroopa Liikumise nõukogu aktiivne liige leiab, et rääkides EL-st ei tohi me kogu otsustamist poliitikutele usaldada. Kuigi Riigikogu pole siiani suutnud rahvasaadikute esindust EL Tulevikukonventi määrata, seisab nii Riigikogu kui valitsuse esindajal president Lennart Meril ees raske aasta. See, mida nad konvendi liikmetena kujundama hakkavad, on meie tulevik, ja meil, tavalistel inimestel, peab olema õigus ning võimalust oma sõna sekka ütelda. Ühinenud Euroopa XXI sajandi algul loodavas teisendis on see Euroopa, kus meie lapsed ja lapselapsed hakkavad elama. Eesti Euroopa Liikumise poolt 22-23.märtsini Tallinnas Reval hotell Centrali konverentsikeskuses korraldatav foorum on esimene kodanikeühiskonnale suunatud EL tulevikku käsitlev rahvusvaheline üritus Eestis. Eesti Euroopa Liikumine on seadnud omale eesmärgiks elavdada Eesti-sisest debatti EL tuleviku üle ja I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorum on selleks eelseisvatest vastava sisulistest üritustest parim. Eesti Euroopa Liikumine kutsub osavõtjaid ülesse tegema lisaks foorumi ametlikule programmile EL tulevikku ja tulevikudebatis kodanikeühiskonna võrgustike rolli käsitlevaid pöördumisi ja võtma seisukohti. Foorumi teisel päeval on ette nähtud eraldi aeg pöördumiste ja seisukohtade esitlemiseks ning hiljem edastamiseks avalikkusele, otsustajatele, jne. Loe pöördumise täisteksti ja lähemalt foorumist EEL koduleheküljel asuva vastava alalingi alt (avalehel). Tere tulemast mõjutama! Korraldustoimkond
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng