Uudiste arhiiv
Missugune peaks Euroopa Liit olema?
Perioodil september 2002 – veebruar 2003 toimusid Eesti Euroopa Liikumise eestvedamisel erinevates maakondades Euroopa Liidu tuleviku teemalised ümarlauad, et ühelt poolt anda teavet olemasolevatest visioonidest ja mudelitest, teiselt poolt kuulata ära ja arutada kodanike ja organisatsioonide seisukohti. Projekti lõpp- ja ankeetküsitluse tulemustega saab tutvuda 17. veebruaril kl 16-18 toimuval projekti tulemuste esitlusel Välisministeeriumi väikeses pressisaalis
Väljund ümarlaudadel arutatule ja seal tehtud ettepanekutele on 28. veebruaril 2002.a. tööd alustanud ja aasta aega kooskäiv EL tulevikukonvent ja Eesti esindajad selles kogus. Ümarlauad toimusid 12 piirkonnas, kattes kõik Eesti 15 maakonda. Kodanike ja organisatsioonide seisukohtade ja suhtumiste paremaks kaardistamiseks viisime kõigis piirkondades läbi kaks küsitlust - eelküsitluse ja järelküsitluse. Ankeedile võis vastata personaalselt, kuid see võis olla ka grupi töö, s.t. üks ankeet võis kajastada organisatsiooni töötajate/liikmete ühisarvamust. Kuna osalejate hulgas olid valdavalt kohalikud arvamusliidrid (vallajuhid, ühenduste liidrid, ettevõtete juhid) võib ankeetküsitluse tulemusi pidada suurema hulga arvamuseks antud piirkonnas kui pelgalt otseselt ankeedi täitnud inimeste arvamuseks. Projekti lõpptulemustega saab tutvuda E, 17.2 kl 16-18 toimuval projekti tulemuste esitlusel Välisministeeriumi väikeses pressisaalis. Kõik huvilised on teretulnud eelregisteerimisega tel 6 935 235 või info@euroopaliikumine.ee Vaike Vahter. Päevakava 16.00 Projekti tutvustus Aivar Roop, juhataja, Eesti Euroopa Liikumine 16.15 Umarlaudadel osalenute Euroopa Liidu tuleviku alased hoiakud ja arvamused Annika Tallo, sotsiaalpsühholoog, Markuur Arvamusuuringud OU 16.45 Küsimused 17.00 EL Tulevikukonvendi asendusliikme Henrik Hololei kommentaarid küsimustiku tulemuste kohta 17.30 Arutelu 18.00 Esitluse lõpp Koostööpartnerid: Harju maavalitsus Hiiu maavalitsus Jõgeva maavalitsus Lääne maavalitsus Lääne-Viru maavalitsus Pärnu maavalitsus Valga maavalitsus Põlva maavalitsus Järva maavalitsus Rapla maavalitsus Võru maavalitsus Saaremaa Eurohouse Tartu Ulikooli eurodokumentatsiooni keskus Inimõiguste Instituudi Ida-Viru büroo EL Infosekretariaat Eurointegratsiooni Büroo Riigikogu Euroopa asjade komisjoni sekretariaat Projekti läbiviimist toetas Avatud Eesti Fond, EL Infosekretariaat, Eurointegratsiooni Büroo ja Välisministeerium.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng