Uudiste arhiiv
Kevade tähistamine Eesti ja Euroopa koolides
Üle Euroopa tähistatakse koolides 21. märtsil Euroopa kevadpäeva. Kevade saabumine ei tähenda muudatusi ainult looduses. Euroopa kevadpäeva eesmärk on arutada Euroopa tulevikku – milline peaks olema Euroopa Liit (EL) tulevikus? Mida me ootame EL-lt? Mida saab Eesti anda EL-le?
EL tulevikku arutab praegu Euroopa Konvent, mis koosneb 28 Euroopa riigi ja institutsiooni, sh Eesti esindajatest. Konvent arutab ka EL põhiseaduslikku lepingut. Tähtsates küsimustes peaksid oma arvamuse kujundama ja kaasa rääkima ka noored. Euroopa kevadpäev aitab õpilastel ja õpetajatel korraldada sündmusi, mis aitavad kaasa nende osalemisele EL tulevikuarutelus, s.h. põhiseadusliku lepingu kujundamise protsessis. Üritused, mida koolides Euroopa kevadpäeva raames korraldatakse, on suunatud vanusegrupile 14-19 eluaastat. Euroopa kevadpäeva, 21. märtsi tähistamiseks on loodud koolide võrgustik koostöös EL liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga. Lisaks on algatust toetanud Euroopa koolide võrgustik (EUN) eelkõige läbi vastava kodulehekülje loomisega, mida kõik koolid saavad kasutada, vt http://futurum.eun.org . Osalemiseks võivad koolid ennast kodulehel registreerida. Eestist osaleb koolide võrgustikus ametliku esindajana Puka Keskkooli inglise keele õpetaja Leena Punga, kelle algatusel toimub Euroopa kevadpäeva tähistamine Eesti koolides. Eesti Õpilasomavalitsuste Liit, Eesti Euroopa Liikumine, Euroopa Komisjoni Delegatsiooni Eestis Euroopa Liidu Infokeskus (Euroopa Liidu Infokeskus) ning Haridus- ja Teadusministeerium korraldasid 18. veebruaril infoseminari Euroopa kevadpäeva teemal. Seminaril tutvustati EL tulevikuarutelu ning Eesti kodanike arvamusi EL tulevikust. Seoses kevadpäeva tähistamisega tutvustati Euroopa kevadpäeva ideed ning Eesti koolidele mõeldud internetipõhist viktoriini, esseevõistlust, huvitavate külaliste esinemist koolis ning seinalehe või mõne muu EL teemalise ürituse korraldamist koolis. Euroopa kevadpäeva tähistamine Eesti koolis Euroopa kevadpäeva tähistamine pakub hea ja uue võimaluse õpilaste ja õpetajate koostööks. Sest EL tuleviku temaatikat on võimalik arutada ja asjakohast üritust korraldada nii ühiskonnaõpetuse, ajaloo, geograafia või mõne muu tunni raames. Vaja on ainult head tahet ning õpilaste ja õpetajate ühist aktiivsust. Korraldajad pakuvad välja neli tegevust, mis ei tähenda, et koolid ei võiks ise põnevaid ideid seoses Euroopa tulevikuga oma kooliperega ellu viia. Selleks leiate kindlasti ideid ka Euroopa kevadpäeva koduleheküljelt http://futurum.eun.org · Internetipõhine viktoriin EL tulevikku puudutavas viktoriinis saavad koolid osaleda 10.-14. märtsini. Internetipõhises viktoriinis osalemiseks tuleb minna aadressile http://www.euroopaliikumine.ee/europeday/quiz.html . Hetkel on nimetatud aadressil veel Euroopa päevaga seotud viktoriini juhend, mis asendatakse Euroopa kevadpäeva viktoriiniga. Kui te soovite viktoriinis osaleda, siis tekitatakse teie koolile parool ja kasutajanimi, milleks tuleb teil hiljemalt 8. märtsiks saata e-posti teade aadressil info@euroopaliikumine.ee trükkides ‘subject’ reale “Kevadpäeva viktoriini log-in” . Hiljemalt 9. märtsiks saadetakse teile parool ja kasutajanimi. Viktoriinis osalemise juhend asub samal interneti aadressil. Kontakt: Eesti Euroopa Liikumine, e-post info@euroopaliikumine.ee, tel 0 6 935 235. · Seinaleht, temaatilised tunnid ja muud tegevused Seinalehe kujundamisel eeldame, et kasutate oma teadmisi EL-st ning leiate ise uusi ideid. EL alaseid materjale on võimalik küsida Euroopa Liidu Infokeskusest ning need saadetakse teie koolile tasuta. Tutvuge tasuta materjalide valikuga internetis http://www.euroopaliit.ee ning edastage oma soovid e-posti aadressil info@euroopaliit.ee. Temaatiline tund tähendab ühiskonnaõpetuse või mõne muu tunni raames Euroopa Liidu tuleviku teema käsitlemist (miks mitte näiteks inglise keele tunnis seletamaks lahti EL-ga seotud termineid), milleks soovitame teil külla kutsuda asjatundja või huvitav persoon, kes aitab teil EL teemat paremini avada. Temaatilisi tunde, seinalehe tegemist ja muid põnevaid tegevusi soovitame teil läbi viia perioodil 19.02-13.03.2003. Eestis toimub konkurss parimate koolide vahel ning selleks tuleks saata kokkuvõtted koos EL ürituste pildimaterjaliga teie kooli kohta 14. märtsiks k.a. Eesti Õpilasomavalitsuste Liidule (Endla 4, 10142 Tallinn, escu@escu.ee ). · Esseevõistlus Kõik 15-18 aastased õpilased on oodatud kirjutama esseed teemal “Minu nägemus tuleviku Euroopast” (“My vision of Future Europe”). Essee pikkuseks võiks olla kuni 3 lehekülge (A4) ning selle võib kirjutada kas eesti või inglise keeles. Esseede saatmise tähtaeg on 10. märts 2003 (Eesti Õpilasomavalitsuste Liidule, Endla 4, 10142 Tallinn"); e-post: escu@escu.ee). Lisainfo: Euroopa Liidu Infokeskus, e-post info@euroopaliit.ee, tel 0 6 314 710. Koolivaheaeg 14.-21. märts Üritustest osavõtt on vabatahtlik. Eesti ja enda kooli kesksed üritused võiksid toimuda kuni 21. märtsini. Kõikide ürituste 20 parimat valitakse välja Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu, Eesti Euroopa Liikumise ja Euroopa Komisjoni Delegatsiooni Eestis esindajatest koosneva komisjoni poolt. Preemiareisil Tallinnas tutvutakse Välisministeeriumiga, Riigikoguga, toimub Euroopa kevadpäeva tunnistuse kätteandmine ja koolides läbiviidud tegevuste esitlus, toimub lõunasöök ning ekskursioon Riigikogus ja Eurointegratsiooni Büroos. Päev lõpetatakse Euroopa Liidu Infokeskuses. Selleks, et osaleda Euroopa kevadpäeva võistluses, mille parimaid hinnatakse Brüsselis, tuleb koolil registreerida Euroopa koolide võrgustiku koduleheküljel http://futurum.eun.org. Ja muidugi korraldada erinevaid EL tuleviku teemalisi üritusi kuni 9. maini. Peamine oleks ettepanekute tegemine EL põhiseadusliku lepingu teksti. Näiteks, mida teie arvates peaks EL tegema hariduses üheskoos ja mis peaks kindlasti jääma iga liikmesriigi ülesandeks? Kõik vajalikud juhendid leiate viidatud internetileheküljelt ning kui on küsimusi, siis võite alati pöörduda kevadpäeva korraldajate poole Eestis (Eesti Euroopa Liikumine, e-post info@euroopaliikumine.ee, tel 0 6 935 235. Auhinnad ja parimate esiletoomine on väga tähtis. Sama oluline on aga see, et iga kool korraldaks vastavalt võimaluse arutelu EL tuleviku teemal. Kui Eesti saab EL liikmeks, siis on meil võimalus kaasa rääkida väga paljudes küsimustes. Selleks, et iga kodaniku ning kogu Eesti riigi arengule EL liikmesriigina kaasa aidata. Ilusat kevade ootust ja aktiivset kaasalöömist tuleviku kujundamisel! Korraldajad: Leena Punga, Puka kooli inglise keele õpetaja ja Eesti esindaja Euroopa Kevadpäeva võrgustikus Eesti Euroopa Liikumine Haridus- ja Teadusministeerium Eesti Õpilasomavalitsusteliit Euroopa Komisjoni delegatsiooni EL Infokeskus
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng