Uudiste arhiiv
Aasta Eurooplased 2002 on Rait Talvik ja Aivar Niinemäe
Eesti Euroopa Liikumine andis 4. märtsil üle oma traditsioonilise Aasta Eurooplase tiitli. Käesoleval aastal otsustas EELi nõukogu anda välja kaks tiitlit, noore mõjutaja ja põllumeeste/ühenduste kategoorias.
Noore mõjutaja kategoorias pärjati Aasta Eurooplase tiitliga Rait Talvik, kes on Eesti Üliõpilaskondade Liidu avaliku poliitika juht. Rait Talviku tegevuses tõsteti esile tema aktiivset osalemist Euroopa Noortekonvendi töös ja sellele järgnevatel siseriiklikel Euroopa Liidu tulevikku puudutavatel üritustel. Äramärkimist väärib ka Rait Talviku suurepärane ettekanne Euroopa Haridusfoorumil jaanuaris 2003 Tallinnas, kus ta käsitles argumenteeritult EL kasusid noore inimese vaatenurgast. Ettekande teema oli noorte mobiilsus ja õppurite võimalused EL-s. Aasta Eurooplase tiitli põllumeeste/ühenduste kategoorias sai Aivar Niinemäe, Eesti põllumeeste esindaja Brüsselis. Aivar Niinemäe puhul tõsteti esile tema panust Eesti põllumajanduse lõimimisel Euroopa põllumajandussüsteemi ning väga head tööd Eesti põllumeeste alalise esindajana Brüsselis. Lisaks peeti oluliseks Aivar Niinemäe panust Euroopa Maaelu Foorumil novembris 2002.a., kus ta esines suure auditooriumi ees põhjaliku ettekandega EL põllumajanduspoliitikast ja Eesti põllumeeste võimalusest EL tingimustes. Aasta Eurooplane on Eesti Euroopa Liikumise poolt omistatav tunnustus üksikisikuile, organisatsioonidele/ühingutele, ettevõtetele, õppeasutustele ja omavalitsustele olulise panuse eest ühineva Euroopa ja Euroopa Liidu tutvustamisel Eestis, samuti laia rahvusvahelist tähelepanu ja sotsiaalset kaalu omavate innovaatiliste saavutuste eest tiitli omistamisele eelneva(te) aasta(te) jooksul (väljavõte Statuudi § 1).
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng