Uudiste arhiiv
Eesti vastutus Phare programmi järelvalve ja juhtimise eest suureneb
Pidades silmas Eesti tõenäolist liitumist Euroopa Liiduga 2004. a. otsustas Euroopa Komisjoni ja Eesti kõrgete riigiametnike ühine järelevalvekomitee suurendada ja parendada Eesti-poolset juhtimist kõigi eeltõukeprogrammide rakendamisel.
13. märtsil toimus Euroopa Komisjoni ja Eesti kõrgete riigiametnike iga-aastane korraline ühine järelevalvekomitee koosolek, kus arutati Eesti tulemusi Euroopa Liidu liitumiseelsete programmide Phare, ISPA ja SAPARD elluviimisel. Koosolekul otsustati suurendada rahandusministeeriumi vastutust Phare programmi järelevalve ja juhtimise eest, pidades silmas Eesti tõenäolist liitumist Euroopa Liiduga 2004. aastal. Rahandusministeeriumis koostatud kõrgetasemeliste järelevalveraportite põhjal leiti, et koostöö erinevate Euroopa Liidu liitumiseelsete programmide vahel on tagatud. Siiski seisavad Eesti ametivõimud nüüd silmitsi olulise ülesandega, kuidas jagada vajalikke inimressursse, et tagada tugev ja piisav võime hallata liitumiseelseid programme ning samal ajal valmistuda Struktuurifondide kasutuselevõtmiseks, mis avanevad Eestile koos Euroopa Liidu liikmestaatusega. Koosviibimisel hinnati osa Phare programmide juhtimise tulemusi heaks. Samas leiti teise osa puhul, mis puudutavad nii oskusteabe ülekandmist kui ka investeeringuid, et on vaja suurendada juhtimise tulemuslikkust, eriti valdkondades, kus püsib endiselt oht, et eraldatud summasid ei suudeta ära kasutada. Koosolekul tõdeti positiivse näitena, et SAPARDi programm töötab jätkuvalt edukalt. Samas märgiti, et ISPA projektide elluviimisel esineb endiselt pikki viivitusi ning et sellele on tarvis pöörata suuremat tähelepanu. Koosviibimist juhatasid ühiselt rahandusministeeriumi asekantsler Renaldo Mändmets ja Euroopa Komisjoni Eesti töörühma juht Dirk Lange. Praegu saab Eesti Euroopa Liidust abi kolme liitumiseelse vahendi kaudu: Phare (institutsioonide loomine ja investeeringud, et valmistada Eestit ette ELiga liitumiseks), SAPARD (põllumajandus) ja ISPA (keskkond ja transpordi infrastruktuur). Kogusumma, mida praegu kasutatakse 1999-2002. aasta programmide raames, on 257 miljonit eurot, st ligikaudu 4 miljardit krooni (üle 100 miljoni euro Pharele, 121 miljonit eurot ISPA-le ja 36 miljonit eurot SAPARD-ile). Lisainfo: Liina Kaldmaa, Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakond, järelevalvetalitus telefon (0) 611 3707 Pille Vaher, Euroopa Komisjoni Delegatsioon Eestis, infonõunik telefon (0) 626 4400
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng