Uudiste arhiiv
I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorumist osavõtjad on valmis valdkondlikuks valitsusväliseks eurodebatiks
Täna Tallinnas lõppenud I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorum leidis, et debatt Eesti astumise üle EL-i peab konkretiseeruma, sest on viimane aeg nö. suud EL-ga liitumise asjades puhtaks rääkida, kuna eelseisva aasta jooksul otsustakse EL-s asjade üle, mis mõjutavad Eesti elu vähemalt lähema 10 aasta jooksul.
Konkreetse debati all peetakse silmas arutelude laskumist liikmelisuse võitude ja ohtude detailidesse ning võrdlust Eestile sarnaste liikmesriikidega enne ja pärast liitumist EL-ga (nt mida võitsid talunikud, ettevõtjad, jne pärast liitumist EL-ga) Foorumil osalenud leidsid, et sarnaseid kodanike eurofoorumeid tuleb jätkata vähemalt kuni euroreferendumini keskendudes edaspidi valdkondlikele küsimustele. Eesti Euroopa Liikumine planeerib vähemalt nelja valdkondliku kodanike eurofoorumi läbiviimist keskendudes järgmisel korral maaelule. Samuti leiti, et ilmuma peab hakkama kasumile mitte orienteeritud spetsiaalne eurointegratsiooni käsitlev ajaleht, olulisemate meediaväljaannete juures peavad töötama spetsiaalselt ja ainult eurotemaatikaga tegelevad ajakirjanikud. See lahendab paradoksaalse olukorra, kus ajakirjanikud ei taha eurotemaatikat käsitleda, sest see ei müü, samas, kui inimesed kurdavad, et eurotemaatika käsitlemine Eesti meedias on pinnapealne ja mitte huvitekitav. Samas pöördub foorum ajakirjanduse poole üleskutsega pakkuda kõikidele huvigruppidele võimalust väljendada oma lootusi ja hirme seoses EL-i astumisega. Ajakirjanikud aidaku neile aga kaasa, et eelpool öeldu lugejatele huvitav oleks. Peatselt on saadaval ka foorumi töögruppides arutatud konkreetsed ettepanekud, mis on seotud EL tulevikudebati raames tõstatud aruteluküsimustega. I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorumi eesmärk oli arutleda kodanikeühiskonna võrgustike võimaluste ja takistuste üle Euroopas ja anda kodanikualgatuse korras panus EL tulevikudebatti Lisainfo Prof Peeter Tulviste Eesti Euroopa Liikumise president 050 33 659
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng