Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa liiduga ühinemise toetuses on tänu Leedu rahvahääletusele toimunud oluline tõus
Uuringufirma Emor poolt mai teises pooles läbi viidud küsitlusest selgus, et 15 protsenti küsitlusel osalenutest ütles, et Leedu rahvahääletuse tulemused mõjutavad nende hääletusotsust. “Samas välistas täielikult Leedu rahvahääletuse tulemuste mõju oma hoiakutele 60% Eesti kodanikest,” märkis Emori suunajuht Aivar Voog.
Oluliseks mõjutajaks pidasid Leedu tulemust pigem mehed (20 %) kui naised (11%). Eriti tugeva mõjuga oli Leedu rahvahääletus põhiharidusega elanike seisukohtadele (25%). Kõrgharidusega inimeste seisukohad on aga kindlad ega muutu nii lihtsalt, vaid 9 % neist tunnistas Leedu kodanike otsuse mõju. Mai teisel poolel toetas ühinemist Euroopa Liiduga 59 protsenti valimisealistest kodanikest. Mai esimesel poolel oli Emori andmetel EL-i toetajaid 50 protsenti. “Mai seisuga hääletaks Euroopa Liiduga ühinemise poolt 63% ning vastu oleks 37% rahvahääletusel kindlasti osaleda soovijatest,” ütles Voog. Emori suunajauhi Aivar Voogi sõnul on käesoleva aasta veebruari, märtsi ja aprilliga võrreldes Eesti ühinemise toetuses toimunud oluline tõus. Selle põhjuseks on nähtavasti Eesti meedias rohket kajastamist leidnud Leedu rahvahääletus. Leedus toetas ühinemist Euroopa Liiduga 91 protsenti hääletamas käinutest, hääletamisosalus oli 63,3 protsenti. Lisainfo: Aivar Voog, Emor e-post aivar.voog@emor.ee
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng