Uudiste arhiiv
EL Tulevikukonvendi juhtkond võttis arvesse mitmed 16 väikeriigi poolt tehtud ettepanekutest avades võimaluse kompromissideks
Pikka aega kestnud lahkhelid tulevikukonvendis jõuavad lõpule. Täna esitas konvendi presiidium kompromissettepanekud Euroopa Liidu institutsionaalse ülesehituse osas, mis arvestavad ka väikeriikide ettepanekuid.
Me oleme rahul, et presiidium on lõpuks võtnud arvesse mitmed 16 väikeriigi poolt tehtud ettepanekutest, mis avab võimaluse kompromissideks," ütles valitsuse esindaja konvendis eurointegratsiooni büroo juht Henrik Hololei. Ta lisas, et see on tunnustuseks väikeriikide ühtsusele ja järjekindlusele oma positsioonide esitamisel. Esialgu on Hololei sõnul küll tegemist üldiste põhimõtetega, detailne tekst on plaanis koostada esmaspäevaks. Presiidium on ülemkogu presidendi ametikoha loomise asemel pakkunud välja ülemkogu eesistuja, millel oleks varasemate ideedega võrreldes piiratum võim. Taoline president tegeleks põhiliselt ülemkogu töö korraldamise ja juhatamisega. "See on samm edasi meie poolt soovitud suunas ning välistab Euroopa Liidu presidendi ametikoha loomise, ent me jääme ootava täiendavaid selgitusi eesistuja rolli osas esmaspäevases kirjalikus tekstis. Ma ei ole ise siiski veendunud isegi eesistuja ametikoha vajalikkuses," tõdes Hololei. Euroopa Komisjonis säilitavad ettepaneku järgi kõik riigid volinikukoha. Tagamaks komisjoni efektiivset tööd jagatakse komisjoni liikmed tõenäoliselt portfelliga ja portfellita liikmeteks. Portfelliga volinike kohad roteeruksid liikmesriikide vahel võrdsuse alusel iga viie aasta tagant, misläbi oleks tagatud suurte ja väikeste riikide täielik võrdsus. Sellise lahenduse juures laieneb sama põhimõte nii Saksamaale ja Prantsusmaale kui Eestile ja Sloveeniale, misläbi on liikmesriikide võrdsuse printsiip tagatud. Kõigi muudatuste juures on Hololei teatel oluline tähele panna, et need ei jõustu enne 2009. aastat. See tähendab, et esimesed viis aastat osaleb Eesti Euroopa Liidus olemasolevate reeglite alusel. Kas nende ettepanekute põhjal on võimalik konvendis saavutada konsensuslikku lõpptulemust, mida esitada Thessaloniki ülemkogule 20. juunil, on Hololei sõnul veel liiga vara öelda, kuid igal juhul on see samm lahenduse suunas.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng