Uudiste arhiiv
Soomlased ei poolda Euroopa Liidu presidendi nimetamist
Soome Gallupi poolt läbiviidud arvamusküsitlusest selgus, et 85% soomlastest ei toeta Euroopa Liidu presidendi nimetamist ja 61% soovib, et praegu kehtiv tasakaal Euroopa Liidu institutsioonide vahel säiluks.
Ainult 5% küsitluses osalenuist toetas ideed anda rohkem otsustusõigust EL institutsioonidele, kirjutab rootsi keelne Soome päevaleht Hufvudstadsbladet. 68% vastanuist toetab rahvahääletust uue EL põhiseaduse vastu võtmiseks, kui praegune institutsionaalne tasakaal uue põhiseaduse järgi oluliselt muutub. Siit võib järeldada, et enamus soomlastest soovib liidu jätkumist sellisena, kui ta oli Soome liitumise hetkel 1995.aastal. Eesti toetab samuti status quo e. olemasoleva institutsionaalse süsteemi jäkumist pärast EL laienemist kasutades peamise argumendina soovi järele proovida olemasoleva süsteemi võimet töötada suurema hulga liikmesriikidega, mille taga on asjaolu, et siis on Eesti sugusel väikeriigil suurem kindlus oma huvide kaitsmiseks Euroopa institutsioonides.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng