Uudiste arhiiv
Hinna temaatika on EL eelsel perioodil üle tähtsustatud
Täna Liikumise Jah Euroopa Liidule ja Eesti Haridusfoorumi poolt Tallinnas korraldatud seminaril "Euroopa Liiduga liitumine - mõjud Eesti iseseisvusele ja inimeste heaolule" leidsid sõnavõtjad, et hinnatemaatika on ELga liitumise eelsel perioodil üle tähtsustatud.
Seminari esimeses paneelosas „Liitumise mõju heaolule - kas heaolu suureneb või hinnad tõusevad?“ sõna võtnud Heido Vitsur tuletas meelde, kuidas Eestis tõusid hinnad mitmekordselt näiteks 90ndate alguses. „Kui Eesti iseseisvus, kallinesid hinnad 10 korda. Kui kroon tuli, kallinesid üle 10 korra. Me võtsime seda loomulikult kui aastaaegade vaheldumist“ tõi ta näiteid varasemast ajast. Oma sõnul hämmastab teda see, kuidas kunagi varem pole sellest teemat tehtud, aga ELga liitumise eel oleks hinna-küsimus justkui määravaks saanud. Vitsur kinnitas, et üks-ühest seost, et EL põhjustab hindade tõusu, ei ole. Ta tõi näiteks, et EL lubaks Eestil osade kaupade suhtes kehtestada mitmekordselt madalama käibemaksu, mille arvelt kaubad odavneksid, aga Eesti ei ole siseriiklikult sellist otsust vastu võtnud. Falck Eesti juhatuse esimees ja Liikumise Jah Euroopa Liidule eestkõneleja Peeter Tohver leidis oma sõnavõtus optimistlikult, et tema ettevõtjana tahab reaalset tulemusi näha juba 10 aasta pärast. Tema sõnul ei ole parema elu eesmärgil Eestil teisi alternatiive kui EL, kuna praegu on Eesti maailmas mitte keegi. Tohver toonitas usaldusväärsuse vajalikkust, kuid väljendas siiski oma muret, kas Eesti suudab ise seda säilitada. „Minu kõige suurem kartus on - kui me täna maksame Euroopa Liitu sisse ühe krooni ja saame vastu neli, kas me oskame selle rahaga midagi peale hakata? Kui me selle valesti investeerime, kaotame nii sisemise kui välise usalduse ja seda viga enam ei paranda“, lausus ta oma ettekandes. ELISe nõunik Paavo Palk täiendas Tohvri ettekannet väites, et ELi astudes kiireneb Eesti majanduskasv aastas 1%, mis teeb miljard krooni lisatulu. Lisaks tagab EL Eesti toodetele suure turu, täiendavad välisinvesteeringud, mis omakorda loob juurde uusi töökohti. Palk võrdles oma ettekandes ka Eesti ja EL kui kaubamärki, väites et viimast võetakse maailmas märksa tugevamana. Tema sõnul saaks Eesti osana EList oma toodete eest ka kõrgemat hinda küsida. Teise nurga alt hindas heaolu säilimist Marek Stranbergi, kes hoiatas, et Eesti suveräänsuse ja heaolu tagavad keele, kultuuri ja keskkonna säilimine. Tema hinnangul peab Eesti enam kaitsma oma keskkonda, kuna see tagab pikaajalise heaolu. Strandberg tõi esile vajaduse kontrollida ärisiiret, et näiteks Euroopa tootmisettevõtted ei koliks Eestisse siinsete madalate keskkonnamaksude tõttu. Paneelettekannete teine osa hindasid liitumise poliitilist mõju ja iseseisvuse säilimist Olav Aarna, Siiri Oviir, Kalmar Kurs ja Marianne Mikko. Ükski esinejatest ei nõustunud väitega, et Eesti kaotab liitumisel iseseisvuse. Siiri Oviiri hinnangul on ELi näol tegemist jagatud suveräänsusega, kus suveräänsust teostatakse koos mitte ei loovutata. Oviir tuletas meelde ka kaitseklauslit, mille kohaselt Eestil on õigus peatada nende ELi nõuete rakendamine, mis on vastuolus Eesti põhiseadusega. Ka Olav Aarna palus osalejatel iseseisvuse küsimust arutades meelde tuletada, et EL loodi 50 aastat tagasi rahu ja koostöö eesmärgil. Tema sõnul kipub see viimasel ajal kergesti ununema.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng