Uudiste arhiiv
Enamus prantslasi pooldab Euroopa Liidu laienemist
Euroopa Liidu ühe suurima liikmesriigi, Prantsusmaa, elanikest 64% toetavad liidu laienemist.
Le Figaro Magazine 13. ja 14.juunil läbiviidud telefoniküsitlusest selgus, et enamik prantslasi toetab Euroopa Liidu laienemist 2004.a.,s.t. toetust ka Eesti liikmeks astumisele. Lisaks küsiti teadmisi uue EL põhiseaduse projekti, Türgi liikmelisuse jmt. kohta. Pooled vastanutest teadsid, et koostamisel on EL põhiseadus, kuid vaid 12% oskas nimetada mis on selle sisu olulisemad punktid. 56% oli vastu Türgi lähiaja liikmelisusele. Samas pooldas enamus vastanutest kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise laiendamist EL juhtimisel isegi juhtudel, kui Prantsusmaa peaks jääma vähemusse.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng