Uudiste arhiiv
Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe ja peaministri ühine "Jah Euroopa Liidule" avaldus
Riigi tippjuhid - president Arnold Rüütel, Riigikogu esimees Ene Ergma ja peaminister Juhan Parts - tegid avalduse, kus teatavad, et hääletavad Euroopa Liiduga ühinemise poolt ja kutsuvad kõiki sama tegema
Rüütel: "On õige, et Eesti ütleb oma «jah»" Juhtkolmik andis 25.juuni avaldusega avalöögi euroteavituskampaaniale, mis kulmineerub 14. septembril rahvahääletusega, Eesti ELiga ühinemise ja põhiseaduse täiendamise asjus. «On õige, et Eesti ütleb oma «jah», sõnas president Rüütel, rõhutades, et tegu on ajaloolise otsusega, mille põhjal Eesti pöördub tagasi Euroopa kultuuri- ja õigusruumi. Rüütel meenutas, et ligi 80 protsenti Eesti väliskaubandusest käib liikmesmaade või ühinevate riikidega ja EList välja jäämine ahendaks meie võimalusi järsult. Kes kampaaniat teevad? Teavitustöö pearõhk langeb augusti lõppu ja septembri algusesse, kasutuses on nii TV ja raadio kui ka trükiajakirjandus. Lisaks riigile teevad oma kampaaniad veel ka Eesti Euroopa Liikumine, erakonnad, kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit. Suurima kampaania teeb Euroopa Liidu esindus Eestis, kes käib kampaaniaga läbi kõik maakonnad. Oma sõna ütlevad ka ühendused «Ei Euroopa Liidule» ja «Oma Riik». ********************************** "OTSUSTA EESTI TULEVIK! Meie hääletame Euroopa Liidu poolt. Ütleme seda kindlalt täna. Ütleme seda kindlalt homme. Ütleme oma "jah"-sõna 14. septembril. Soovitame seda teha kõigil Eesti kodanikel. Miks? Eesti oli, on ja jääb osaks Euroopast. Koostöös meiega ühesuguseid väärtusi jagavate Euroopa riikidega suudame kaitsta ja kindlustada oma iseseisvust, arendada oma keelt ja kultuuri. Eesti keelest saab Euroopa Liidu ametlik keel, mis kindlustab meie emakeele tulevikku. Euroopa Liit annab meie majandusele uue hoo ja seeläbi tagab iga eesti kodaniku heaolu kasvu ja aitab eestlase elujärje jõukale Euroopa Liidu tasemele. Euroopa Liidu liikmesmaana saame kaitsta Eesti huve nii Euroopas kui kogu maailmas. Mis saab siis, kui me ei ühine Euroopa Liiduga? Euroopa Liidust väljajäämine tähendab tõsist tagasikäiku majandusarengus. Euroopa Liidust väljajäämine tähendab julgeolekuvaakumit. Euroopa Liidust väljajäämine tähendab eestikeelse kultuuri väljavaadete ahenemist. Euroopa Liidust väljajäämine tähendab Eesti eneseväljendusvõimaluste lakkamist Euroopas. "Otsusta Eesti tulevik!" pole niisama pelk hüüdlause, vaid igaühe kodanikukohus oma riigi ja rahva ees. Otsusta Eesti tulevik, öeldes "JAH"! Kutsume kõiki Eesti kodanikke 14. septembril rahvahääletusele, et ise otsustada Eesti arengusuund tulevikus." Avaldusele on alla kirjutanud Arnold Rüütel, Ene Ergma ja Juhan Parts. Kadriorus 25. juunil 2003 Eesti rahvahääletuse logo leiad:
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng