Uudiste arhiiv
Rahvaliit kutsub hääletama ELga ühinemise poolt
Eesti suurim erakond - Eestimaa Rahvaliit - tegi eile, neljapäeval 3. juulil avalduse, milles kutsus kõiki valijaid hääletama 14. septembri referendumil Euroopa Liiduga ühinemise poolt.
Rahvaliidu volikogu võttis vastu avalduse, millega ennast eurorealistlikuks pidav erakond kutsub kõiki referendumil aktiivselt osalema ja kaalutletult otsustama. Rahvaliit noomib oma avalduses nii euro-optimiste kui skeptikuid rõhutades vajalikkust refererendumi eelse mitmekülgse teavitustegevuse järgi - "Rahvaliit ei jaga eurooptimistide ja -vastaste primitiivseid seisukohti, mille kohaselt Eesti tuleviku määrab peamiselt Euroopa Liit. EL liikmeks astumisega muutub ainult väliskeskkond, milles Eesti rahvas oma suveräänsete otsustega iseendale saatuse kujundab. Nii meie senised saavutused ja möödalaskmised kui ka tulevane edu või ebaedu EL koosseisus sõltuvad eelkõige meist enestest, meie suutlikkusest kasutada uusi võimalusi ja oskusest vältida eurobürokraatiast tulenevaid karisid." Rahvaliidu avaldus toob välja 7 põhjust, miks hääletada ELi poolt. 1. EL-ga ühinemine ei ohusta sisuliselt Eesti iseseisvust, vaid muudab ainult selle olemust. Loovutades EL institutsioonidele ühe osa varem rahvusriigi pädevusse kuulunud otsustustest, kindlustame selle abil vastukaaluna iseseisva rahvusriigi pikaealisuse ja Eesti esindajate osavõtu EL otsustuste kujundamisest. 2. EL-ga ühinemine annab uue impulsi eesti keele ja kultuuri arengule. Kõik EL dokumendid tõlgitakse eesti keelde ja kõik Eesti esindajate poolt EL institutsioonides esitatud põhiseisukohad tõlgitakse teistesse Euroopa keeltesse. 3. Ühinemisel Euroopa Liiduga pääseme Eesti turu ühepoolset avatust propageerinud ultraliberaalsete erakondade valitsemisel sõlmitud ebavõrdsetest väliskaubanduslepingutest Maailma Kaubandusorganisatsiooni, Euroopa Liidu ja teiste riikidega. Allaheitlike lepingute kadumine taastab Eesti riigi väärikuse rahvusvahelistes suhetes ja parandab majanduse arengutingimusi. 4. Liitumisläbiraakimised andsid Eestile üldkokkuvõttes rahuldava tulemuse. Paremaid tulemusi ei võimaldanud saada varemsõlmitud allaheitlike väliskaubanduslepingute negatiivsed mõjud majandusele (eelkõige põllumajandusele) ja ja tingimusteta kiirliitumise kontseptsioonist tulenenud Eestipoolsete nõudmiste puudumine või ebajärjekindlus. 5. Ühinemisel Euroopa Liiduga suureneb Euroopa Sotsiaalharta ja Euroopa sotsiaalkindlustuse koodeksi mõjul inimeste sotsiaalne turvalisus (laste ja perede kindlustunne tuleviku suhtes, tervise- ja tarbijakaitse, pensionikindlustus), mida Eesti ultraparempoolsed valitsused senini järjekindlalt ignoreerisid. 6. Ühinemisel Euroopa Liiduga suureneb Eesti regionaalne tasakaalustatus, millele Eesti ultraliberaalsed valitsused senini tähelepanu ei pööranud. Maaelu tervikuna, sealhulgas põllumajandus saavad EL-lt suuremahulisi arengutoetusi. 7. EL abil suudab Eesti kiiremini ja kaasaegsel tasemel lahendada kuhjunud keskkonnaprobleemid. Avaldus võtab ELi mõju Eestile kokku järgmiselt: "Kokkuvõttes aitab ühinemine EL-ga rahval korrigeerida Eesti senist ühepoolselt avatud ultraliberaalset ja parempoolset poliitikat õiglasemaks ja inimlikumaks, seega eesti rahva jätkusuutlikkust tagavaks. Eesti inimesed ja ettevõtted väljuvad EL-s ja EL abil kogu maailmas avarale arenguväljale, kus targad ja ettevõtlikud leiavad palju uusi võimalusi. Samal ajal pälvivad ka nõrgemad õhiskonnaliikmed inimliku kohtlemise."
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng