Uudiste arhiiv
11 Head Põhjust Öelda Jah Euroopa Liidule
"11 head põhjust..." on Jah-liikumise teavitusmaterjal, mida levitame plakatite ja lendlehtedena kõikjal üle Eesti. Palume kõikide liikmete ja huviliste abi ning toetust materjalide levitamisel oma lähikondsete seas, oma kodukandis, töökohas jne. Materjalide saamiseks pöörduge palun Jah Liikumise poole tel (0) 693 5235 või e-posti aadressil info@jaheuroopaliidule.ee
1. ÜHINEMINE KINDLUSTAB EESTI ISESEISVUST. Akadeemik Endel Lippmaa: “21. sajandi esimesel poolel on Euroopa Liidu ja NATO kombinatsioon meie rahvale, majandusele ja riiklusele parim stabiilsuse ja julgeoleku tagatis.” Presidendi akadeemiline nõukogu, 13. juuni 2003 2. EESTI KEELEST SAAB EUROOPA LIIDU AMETLIK KEEL JA IGA EESTLANE VÕIB EUROOPA LIIDU AMETNIKEGA SUHELDA OMA EMAKEELES. President Arnold Rüütel, Riigikogu esimees Ene Ergma, peaminister Juhan Parts: „Eesti keelest saab Euroopa Liidu ametlik keel, mis kindlustab meie emakeele tuleviku.“ Ühisavaldus 26. juunil 2003 3. EESTI MAJANDUS ARENEB EUROOPA LIIDUS KIIREMINIJA NII ÜHTLUSTUB EESTI ELANIKE ELATUSTASE LÄÄNE-EUROOPA RIIKIDE ELATUSTASEMEGA. Eesti majandusanalüütikute üksmeelne prognoos: “Kiirem majandusareng tähendab väiksemat tööpuudust kui väljaspool euroliitu. Euroopa Liidus olles on Eesti keskmine palk 2010. aastal 12 500 krooni kuus, väljaspool euroliitu 1800 krooni väiksem.” Audiitorfirma KPMG küsitlus, juuni 2003 4. ÜHINEMINE TAGAB EESTI ELANIKELE JA ETTEVÕTETELE ODAVAD LAENUD. MITTELIITUMINE TÄHENDAB TUHANDETELE LAENU VÕTNUD ERAISIKUteLE KULUDE JÄRSKU SUURENEMIST. Investeerimispanga Trigon Capital peaanalüütik Toomas Reisenbuk: “Kui referendum kukub läbi, siis seisab Eesti finantskriisiga silmitsi. Kahte head asja – madalat laenuintressi ja mitte astuda Euroopa Liitu – korraga ei saa.” 5. EESTI EKSPORDIST LÄHEB JUBA PRAEGU 75-80% EL RIIKIDESSE. ÖELDES EI EUROOPA LIIDULE VÕIVAD PALJUD EESTI FIRMAD KAOTADA JUURDEPÄÄSU MAAILMA SUURIMALE TURULE. Eesti Panga president Vahur Kraft: “Rahvahääletuse “ei” oleks Eesti majandusele ðokk.” Postimees 19. juuni 2003 6. EESTLASED VÕIVAD VABAL ELs TASUVAT TÖÖD OTSUDA JA NOORTE JAOKS AVANEVAD SOODSAMAD VÕIMALUSED OMANDADA VÄLISMAAL HEAD HARIDUST. Londoni ülikoolis maksab üks õppeaasta praegu Eesti tudengile 400 000 krooni, Euroopa Liidu liikmesriigi noorele aga ainult 100 000 krooni. 7. PÕLLUMEESTE SISSETULEKUD SUURENEVAD HÜPPELISELT EL maksab juba 2005. aastal Eesti põllumeestele toetust 1,5 miljardit krooni ning toetusi hakkab saama kaks korda rohkem põllumehi. Postimees, 1. juuli 2003 8. EESTI ÄÄREALAD AIDATAKSE TALLINNALE JÄRELE: KÕIGE SUUREM OSA ELi ABIRAHAST LÄHEB EESTIS REGIONAALPOLIITIKA ARENDAMISEKS. President Arnold Rüütel: ”Just äärealade valdadel avaneb võimalus edendada kohapeal ettevõtlust ning arendada külaelu kas või uue kultuurimaja ehitamisega.” Juuni 2003. 9. EESTI MAANTEED TEHAKSE ELi RAHA EEST KORDA. Pärnu-Tallinn-Narva maantee ääres on parimate teelõikude juures juba praegu väljas sildid: “Teede ehitamist toetas Euroopa Liit”. 10. IDAPIIR LÜÜAKSE KINDLALT LUKKU"); LÕUNAPIIRILT KAOVAD PIKAD JÄRJEKORRAD NING PASSIKONTROLL. Euroopa Liit annab Eesti idapiiri kindlustamiseks 1 miljard krooni toetust, et uued Ustimenkod ei saaks meie maale sisse hiilida. 11. ELis SUURENEVAD PENSIONID JA PARANEB TERVISHOIUSÜSTEEM. Janno Reiljan, Rahvaliit: Eakatele makstakse Euroopa Liidu riikides pensioni, mis võimaldab inimväärselt elada ja koguni maailmas ringi reisida. Sakala, 16. mai 2003 Liikumine Jah Euroopa Liidule
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng