Uudiste arhiiv
Eurovastaste kolm valet
Liikumine Jah Euroopa Liidule vastab kolmele põhilisele väitele, mida Eestis tegutsevad eurovastased oma teavitustöös kasutavad.
Skeptikud: Euroopa liiduga ühinemine on põhiseadusevastane. TEGELIKULT Rahvahääletusel täiendatakse põhiseadust lausega „Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu, lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest.“ Õiguskantsler Allar Jõks: “Tegemist on kaitseklausliga, millega Eesti jätab endale taganemistee ja mille kohaselt Eesti loeb ELi õiguse ülimuslikkuse kehtivaks enda suhtes juhul, kui ei hakata mööda vaatama Eesti põhiseaduse aluspõhimõtetest.” Ühinemisleping, 16.aprill 2003 Skeptikud: Euroopa liiduga ühinemine tähendab järsku hinnatõusu. TEGELIKULT: Eesti majandusanalüütikud kinnitavad üksmeelselt, et Euroopa Liidus tõusevad palgad kiiremini kui hinnad. See tähendab, et inimeste elatustase paraneb. Analüütik Tanel Ross Eesti Pangast. “Oluline on rõhutada, et Euroopa Liidus olles kasvab meie elanike ostujõud kiiremini kui liidust välja jäädes.” Ühinemise järgselt osade kaupade hinnad tõusevad, kuid üldine hinnatõus ei ole märkimisväärne. Näiteks tõuseb bensiini hind 1 – 1,5 krooni, suhkru kilo hind võib tõusta kuni kaks korda, kuid mitte enam. Eesti Päevaleht, 28.juuni 2003 Skeptikud: Eesti sõna euroopa liidus ei maksa. TEGELIKULT: 1,4 miljoni elanikuga Eesti saab Euroopa Komisjoni ehk valitsuse juhtimisel täpselt sama suure esinduse kui 80 miljoni elanikuga Saksamaa. Liikumine Jah Euroopa Liidule
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng