Uudiste arhiiv
Peaminister tunnustas Liikumise Jah Euroopa Liidule tööd
Täna, 31. juulil, toimus Vabariigi peaministri ja mittetulundusühingu Eesti Euroopa Liikumise (EEL) poolt algatatud Liikumise Jah Euroopa Liidule esindajate kohtumine. Kohtumisel arutati vaba mõttevahetuse korras kodanikeühiskonna osa euroteavitusprotsessis.
Peaminister tunnustas Liikumise tööd ja rõhutas eriti vajadust selgitada Eesti rahvale EL olemust ja seda, et Eesti kuulub ajalooliset Euroopa rahvaste perre. Peaminister oli rahul, et lisaks jah-kampaaniale on tekkinud ei-kampaania, mis võimaldab inimestel enne hääle andmist ära kuulata ka euroskeptikute seisukohad. Kuid üksmeelselt tõdeti, et ei-kampaania läbiviijad teevad seda tõsiseid argumente esitamata ja mängivad üksnes inimeste tunnetel. Liikumine Jah Euroopa Liidule on valitsusväline ja sõltumatu liikumine, millega on ühinenud üle tuhande üksikliikme ja kümmekond organisatsiooni. Viiakse läbi euroteavituskampaaniat kümnele huvigrupile (naised, põllumehed, maainimesed, pensionärid, noored, arstid, rahvasportlased, õpetajad, puuetega inimesed ja loodussõbrad). Liikumise eesmärgiks on erapooletu info jagamine ja kodanike aktiviseerimine 14. septembril rahvahääletusel osalemiseks. Kohapealse arutelu käigus selgus, et põllumehed ja maainimesed on EL-ga ühinemise suhtes kahtlevamal seisukohal kui linnainimesed. Edasise arutelu jätkamiseks nõustus peaminister kohtuma Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu esindajatega. Kohtumisest võtsid osa EEL president Riivo Sinijärv, nõukogu liikmed Jaan Sõrra, Peeter Tulviste ja Enn Soosaar ning Jah Liikumise eestkõneleja Marianne Mikko.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng