Uudiste arhiiv
Euroopa Liiduga ühinemise pooldajate arv kasvab
Juulis toimunud Emori küsitluse andmetel kavatses ELiga ühinemist otsustaval rahvahääletusel kindlasti osaleda kaks kolmandikku valimisealistest kodanikest ning neist hääletanuks Euroopa Liiduga ühinemise poolt 62 ning vastu 38 protsenti.
Võrreldes juuniga tõusis nende kodanike arv, kes kavatsevad kindlasti rahvahääletusel osaleda ning «jah»-hääle anda. Juunis toetas Eesti ühinemist 55 protsenti kindlasti rahvahääletusel osaleda kavatsenutest ning selle vastu hääletanuks 45 protsenti. Emori suunajuht Aivar Voog ütles, et toetus Euroopa Liiduga ühinemisele on juulis tõusnud eelkõige vanemaealiste hulgas. «Toetuse tõusu ajendiks oli president Arnolt Rüütli, Riigikogu esimehe Ene Ergma ja peaminister Juhan Partsi Euroopa Liiduga ühinemist toetav ühisavaldus juuni lõpus,» märkis Voog. Ta lisas, et madalaim toetus Eesti ühinemisele oli juulis alla 35-aastaste kodanike seas. Küsitlustulemuste kohaselt toetas juulis Eesti ühinemist ELiga valdav enamus Reformierakonna valijaist (71 protsenti), samuti oli toetus stabiilselt kõrge Res Publica (63 protsenti), Isamaaliidu (64 protsenti) ja Mõõdukate (62 protsenti) valijate seas. Keskerakonna valijate hulgas oli juulis täpselt võrdselt ELiga ühinemise toetajaid ning vastaseid 47 protsenti. Euroopa Liiduga ühinemise toetajate osakaal tõusis juulis Rahvaliidu valijate seas. Juulis toetas neist ELiga ühinemist 47 protsenti, kuu aega varem oli toetusprotsent 34. Eesti kodanikest toetas kindlasti või pigem toetas ühinemist Euroopa Liiduga juulis 53 protsenti ning ühinemisele kindlasti või pigem vastu oli 42 protsenti kodanikest. Ka elanike üldine toetus liitumisele juulis tõusis, sest juunis oli toetus liitumisele alla poole. Emori uuringus juuli esimesel ja viimasel nädalal osales kokku tuhat Eesti elanikku.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng